Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Koulun koosta riippuen voi jokaisella luokalla olla oma edustajansa oppilaskunnan hallituksessa. Suuremmissa kouluissa tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Jokainen luokka valitsee kuitenkin edustajansa, jonka tehtävänä on viedä luokan viestiä oppilaskunnalle ja sieltä takaisin. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin!!!

Suomen laissa on määritelty, että tietyissä kouluissa (esim. lukioissa tai toisen asteen oppilaitoksissa) tulee olla oppilaskunta. Oppilaskunta on kuitenkin hyvä olla jokaisessa koulussa - myös peruskouluissa!

lähde: www.valtikka.fi