Monialainen yhteistyö

Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan paikallistasolla toteutettavaa eri toimialojen viranomaisten yhteistyötä. Kunnassa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret.  Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.

Verkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Verkosto edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluiden ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta sekä edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. Verkosto ei käsittele yksittäisen nuoren asioita vaan yleisemmin nuorten tarvitsemien palvelujen toimivuutta paikallistasolla.

 

KEURUUN Iso N -ryhmä

Keuruulla moniammatillista yhteistyötä on tehty ns. Iso N -ryhmässä.  Mukana ryhmässä ovat olleet lisäksi seurakunnan nuorisotyön ja 4H-yhdistyksen edustajat.