Monialainen viranomaisyhteistyö eli nuorten ohjaus- ja palveluverkosto; tuli voimaan 1.1.2011

Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan paikallistasolla toteutettavaa eri toimialojen viranomaisten yhteistyötä. Kunnassa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeisimmät toimialat. Mukana ovat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset voisivat tarvittaessa kuulua verkostoon. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Verkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Verkosto edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus.

Verkosto tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Verkosto ei käsittele yksittäisen nuoren asioita vaan yleisemmin nuorten tarvitsemien palvelujen toimivuutta paikallistasolla.

 

KEURUUN Iso N -ryhmä

Keuruulla moniammatillista yhteistyötä on tehty ns. Iso N -ryhmässä.  Mukana ryhmässä ovat olleet lisäksi seurakunnan nuorisotyön ja 4H-yhdistyksen edustajat.